Eğitim tarihi: 16 Mayıs 2020

Saati: 12:00-16:00

Kursun Amacı:

Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla kümeleme analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Katılımcılar cluster ve discriminant analizlerini yapabileceklerdir.

Kurs İçin Gereklilikler:

Kursa katılanların temel istatistik analizleri bilmesi gerekmektedir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

Kursun Hedefleri:

Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Her analiz tekniği için varsayımları ve bu varsayımların SPSS ile nasıl test edileceğini,
  2. Hiyerarşik kümeleme ve K-ortalama kümeleme (cluster) analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  3. Basit ve çoklu ayırma (discriminant) analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  4. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
  5. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız.

Kurs Materyalleri:

SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

Ders Konuları

Kurs Müfredatı Bulunamadı
Bütün hakları saklıdır.