Eğitim tarihi: 9 Mayıs 2020

Saat 10:00-18:00 arası

Kursun Amacı:

Bu kursa katılanlar, SPSS ve AMOS programları aracılığıyla geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS ve AMOS programları üzerinden uygulamaları içerir.

Kurs İçin Gereklilikler:

Kursa katılanların temel istatistik analizleri bilmesi gerekmektedir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS ve AMOS programları yüklü olmalıdır.

Kursun Hedefleri:

Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını,
  2. Güvenirlik analizlerini (Cronbach alfa, Kuder Richardson (KR), Kappa ve kendals) ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  3. Açımlayıcı faktör analizini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  4. Doğrulayıcı faktör analizini ve AMOS üzerinden nasıl yapılacağını,
  5. Madde analizlerinin SPSS üzerinden nasıl yapılacağını,
  6. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
  7. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız.

Kurs Materyalleri:

SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

Ders Konuları

Kurs Müfredatı Bulunamadı
Bütün hakları saklıdır.