Eğitim Tarihi: 3 Mayıs 2020

Saat:12:00-18:00 arası

Kursun Amacı:

Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla temel istatistik uygulamalarını yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Bu kursa katılanlar SPSS i temel seviyede öğrenecek ve SPSS üzerinden tanımlayıcı istatistikleri yapabilecektir. SPSS’in sunduğu imkanlar sayesinde istediği grafikleri ve tabloları kolaylıkla oluşturabilecektir.

Kurs İçin Gereklilikler:

Kursa katılanların temel istatistik kavramları (ortalama, standart sapma, normal dağılım vs) bilmesi yeterlidir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

Kursun Hedefleri:

Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Temel istatistik kavramları: Ölçek türleri, tanımlayıcı istatistik, merkezi eğilim, merkezi yayılım vb
  2. SPSS programında veri tabanı hazırlamayı
  3. SPSS programında menüler ve işlevleri,
  4. Verileri analiz için uygun hale getirmeyi,
  5. SPSS ile tanımlayıcı istatistikleri yapmayı,
  6. SPSS ile grafik oluşturmayı
  7. SPSS ile tablo oluşturmayı öğrenmiş olacaksınız.

Kurs Materyalleri:

SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

Ders Konuları

Kurs Müfredatı Bulunamadı
Bütün hakları saklıdır.