Eğitim tarihi: 10 Mayıs 2020

Saat: 10:00-18:00 arası

Kursun Amacı:

Bu kursa katılanlar, SPSS programı aracılığıyla orta seviye istatistik analizleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Kurs teorik bilgilerin yanında, SPSS programı üzerinden uygulamaları içerir. Katılımcıları orta düzey ortalama karşılaştırmalarını ve ilişki analizlerini yapabileceklerdir.

Kurs İçin Gereklilikler:

Kursa katılanların temel istatistik kavramlarını (ortalama, standart sapma, normal dağılım vs) bilmesi ve SPSS’i tanıması yeterlidir. Katılımcıların bilgisayarlarında uygulama için SPSS programı yüklü olmalıdır.

Kursun Hedefleri:

Bu kurs sonunda aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmış olacaksınız.

  1. Parametrik analizler için temel varsayımları ve bunların nasıl test edileceğini,
  2. Ortalama karşılaştırma testlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: t testi (bağımsız, bağımlı ve tek örneklem), Tek yönlü ANOVA
  3. Nonparametrik testleri ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Mann-Whitney U, Wilcoxon, KruskalWallis
  4. İlişki analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Korelasyon testleri (Pearson ve Spearman), ki-kare testi
  5. Yordama analizlerini ve SPSS üzerinden nasıl yapılacağını: Basit doğrusal regresyon
  6. Analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını,
  7. Analiz sonuçlarının nasıl raporlanacağını öğrenmiş olacaksınız

Kurs Materyalleri:

SPSS veri tabanları, ppt sunum dosyası

Ders Konuları

Kurs Müfredatı Bulunamadı
Bütün hakları saklıdır.