Eğitim tarihi: 25, 26, 27 Mart 2020

Saat: 20:000-22:00 arasında yapılacaktır.

Bu eğitim, Hasta Hakları-Kişisel Sağlık Verilerin Gizliliği konularıyla ilgili aşağıdaki başlıklarda temel bilgiler sunulmaktadır. Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda paylaşıldığı gibidir;

  • Hasta haklarının mevzuattaki yerine dair bilgilerin ve hasta haklarının neler olduğuna dair bilgilerin öğretilmesi,
  • Tıbbi bakım hakkı, bilgilendirilme hakkı, onur hakkı, başvuru hakkı ve özel hayata saygı hakkı perspektifinden hasta haklarına bakış,
  • Hasta haklarının neler olduğu ve haklarının ihlal edilmesi halinde ne şekilde, nereye, nasıl başvurabilecekleri hakkında bilgi vermek,
  • Hasta haklarının hukuki, sosyal ve psikolojik boyutlarına dair bilgilendirme,
  • Hastanın haklarının yanı sıra sorumluluklarına dair bilgilerin öğretilmesi,
  • Kişisel sağlık verilerinin yasal zemini ve önemi,
  • Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, aktarılması, silinmesine ilişkin ilke ve esaslara aykırılık halinde hukuki, cezai yaptırımların öğretilmesi,
  • Kişisel sağlık verilerinin gizliğinin sağlanması bakımından sağlık hizmet sunucuları için öngörülen düzenlemelerin ve sorumlulukların öğretilmesi.

Ders Konuları

Hasta Hakları eğitimi
Bütün hakları saklıdır.