fbpx

Seminer tarihi: 23 Ocak 2020

Saat 21:00

Dokuz Kişilik Modeli’ne göre her insan, belirli bir algısal yönelim ve motivasyonla dünyaya gelir. Bir kişinin dünya ile bağlantısı ve ilişkisi de bu algısal yönelim ve motivasyonu içeren mizaç temelinde başlar.

DKM’ye göre huy / mizaç / kişilik; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bir bireyi diğerinden ayıran ayırıcı özellikler (traitler) bütünüdür. Bir araya gelmesi bir mizaç tipini ifade eden bu özellikler, hem olumlu potansiyel hem de olumsuzluğa açık bazı riskli özelliklerden oluşur.

Bu seminerimizde, DKM’nin dokuz temel mizaç tipinin özellikleri ve zihinsel (fiziksel, duygusal, entelektüel) özelliklerini konuşacağız.

 

Ders Konuları

Enneagram Nedir?
Bütün hakları saklıdır.
X